0512 20 40 50 | info@cvtotaalnoord.nl

Veiligheids check

Veiligheid in uw woning is belangrijk. Daarom is het verstandig om uw woning te laten controleren op mogelijke gebreken op zowel gaslekkage en of stroomproblemen.

Wat wij bieden zijnn 3 vormen:

Veiligheid Gasinstallatie:
Uw woning wordt gecontroleerd op gaslekkage. Bij lekkage zal er aangegeven worden wat de oorzaak is waaarna er actie ondernomen wordt. 
Bij deze inspectie wordt uw huis ook gecontroleerd op mogelijke koolmonoxide problemen!

Kosten : € 69,-
Actie: Kosten in combinatie met een rendementscheck € 119,-

Veiligheid Electra installatie:
Uw woning wordt gecontroleerd op elektrische problemen en onveiligheden. Na de inspectie worden de punten met u doorgenomen.

Kosten : € 89,-

Gas en electra inspectie:
Beide bovengenoemde veilgheidsinspecties worden uitgevoerd.

Kosten : € 129,-
Actie: Kosten in combinatie met een rendementscheck € 179,-